STM:n asettama Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä aloittaa työnsä tänään 1.1.2013

Työn aloittaminen on tärkeä virstanpylväs suomalaisessa yhteiskuntahistoriassa. Syksyn 2012 ajan olemme viimein voineet Helsingin Sanomienkin sivuilta lukea kuinka esimerkiksi työssään vakavasti vammautuneet tavalliset rehelliset suomalaiset ovat kerta toisensa jälkeen joutuneet vakuutusyhtiöiden asiantuntijalääkäreiden mielivallan seurauksena elinikäisen epäoikeudenmukaisuuden kohteeksi.

Seuraukset näistä mielivallankäytöistä tarkoittavat käytännössä sitä, että esimerkiksi hyvä ystäväni, rakennustelineiltä pudonnut Hannu, jonka osana on syödä erittäin voimakkaita kipulääkkeitä koko loppuikänsä, ei alun perin saanut mitään korvausta työssä tapahtuneesta vammautumisestaan.

 

Nyt vuosia kestäneen vakuutuslääkäreiden mielivaltaa vastaan käydyn taistelun jälkeen on saatu osavoitto:

**Sosiaali- ja terveysministeriö

ASETTAMISPÄÄTÖS** STM091:00/2012**

Vakuutusosasto 20.12.2012 | Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä

Asettaminen
Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut vakuutuslääkäri-järjestelmää kehittävän ohjausryhmän ja viisi alaryhmää.
Toimikausi
1.1.2013 – 31.12.2013

STM on siis vihdoin julkisen polemiikin seurauksena asettanut työryhmän kehittämään vakuutuslääkärijärjestelmää. Asettamisen taustoissa STM toteaa: “Ohjelmalla pyritään lisäämään vakuutuslääkärijärjestelmän ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kansalaisten luottamusta järjestelmään.” Siksi tässä vaiheessa on tärkeätä, että julkinen media ja me yksittäiset kansalaiset teemme osamme ja pidämme yllä keskustelua vuoden 2013 ajan siitä mitä uudistuksia tämä järjestelmä kaipaa ja siten tuomme tuota läpinäkyvyyden pakotetta konkretian tasolle. Osallistukaame siis keskusteluun ystäviemme kesken ja yleisönosastoilla ja ottakaamme suoraan yhteyttä työryhmän jäseniin kun tarvetta ilmenee.

Tässä lista ohjausryhmän jäsenistä, jotka toimivat ministeri Risikon puheenjohtajuudessa vuoden 2013 ajan:

Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä ohjausryhmä

 • Nimi                     Nimike                 Työnantaja           Rooli tässä ryhmässä
  Risikko, Paula    sosiaali- ja terveysministeri    –    Puheenjohtaja
  Antila, Outi    ylijohtaja    sosiaali- ja terveysministeriö    Varapuheenjohtaja
  Strömberg, Erik    hallitusneuvos    sosiaali- ja terveysministeriö    Jäsen
  Pitkäranta, Ann-Mari    kehittämisäällikkö    oikeusministeriö    Jäsen
  Järvisalo, Jorma    ylilääkäri    Kansaneläkelaitos    Jäsen
  Kettunen, Seppo    ylilääkäri    Suomen vakuutuslääkärien yhdistys ry    Jäsen
  Ihalainen, Risto    varatoiminnanjohtaja    Suomen Lääkäriliitto    Jäsen
  Koistinen, Paavo    puheenjohtaja    Suomen Potilasliitto ry    Jäsen
  Kukkonen, Hannu    puheenjohtaja    Vakuutusongelmaisten liitto ry    Jäsen
  Santavirta, Pia    johtava lakimies    Finanssialan Keskusliitto FK    Jäsen
  Hassinen, Inka    hallitussihteeri    sosiaali- ja terveysministeriö    Sihteeri

Mutta taistelu vakuutuslääkäreiden mielivaltaa vastaan ei ole siltikään ohi -> taustasidonnaisuudet ovat edelleen vaarana

Tämän osavoiton saavutus on eittämättä suuri ja tärkeä. Ei silti pidä unohtaa niitä verkostoja, jotka taustalla vaikuttavat ja jotka tulevat väistämättä painamaa työryhmän päätöksenteossa. Selkeimpänä vaarana näen itse hankkeen varapuheenjohtajan Outi Antilan sidokset omaan aviomieheensä. On nimittäin todennäköistä, että ministeri Risikko tulee vain vierailemaan työryhmän ohjausryhmässä ja siksi varsinaisesti puheenjohtajana tulee toimimaan varapuheenjohtaja (Outi Antila). Siksi herää kysymys siitä, mitä Antilan miesystävä toivoo työryhmältä. Näin kirjoitti HS Outi Antilasta vuonna 2010:

”Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja on alan ylin virkamies, …

Tätä ennen hän tulkitsi tapaturmavakuutuslakia Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa, jossa vedettiin rajaa tapaturmien vakuutuskorvauksissa.

Antila on eronnut kahden aikuisen pojan äiti, joka seurustelee vakituisesti If-yhtiöissä työskentelevän juristin kanssa.

Lähde: HS – Talous & Työ – 7.2.2010

Objektiivisesti asiaa tarkastellen on selvää, että perhesuhteet vaikuttavat ja siksi toivommekin aitoa riippumattomuutta Antilalta