Lumen ajoa ei tulevaisuudessa enää voida tehdä, koska direktiivit estävät sen!

HS otsikoi viikolla, että lumiaurat ovat valmiina uuteen lumipyryyn ja että 15 sentin tuotos saadaan aurattua pois. Auraus ei kuitenkaan riitä, vaan aurattu lumi pitää myös ajaa pois lumen vastaanottopaikoille ja tähän käytetään maansiirtoautoja. Yksinkertaistaen: päiväseen aikaan auto ajaa Staralle tms ja illaksi sekä yöksi auto siirtyy lumenajoon. Lumen ajoon käytetään vakinaisten kuljettajien työaikamääräysten tiukkojen tuntirajojen takia kiireapulaisia ja jo eläkkeelle jääneitä kuljettajia, jotka tuntevat maansiirtoautojen tekniikan ja jotka pärjäävät näillä autoilla liukkaissa sekä haastavissa oloissa. Lumen siirtoon soveltuvien ajoneuvojen ja kuljettajien lukumäärä on siis rajallinen.

 

Mutta mitäpä tulee tapahtumaan talvena 2014-2015?

Osana kuljettajien ajoaikadirektiiviä ja kuljettajien koulutusvaatimusten korottamista syyskuussa 2014 päättyy viiden vuoden siirtymäaika, jolla on taattu vanhojen kuljettajien amaattipätevyys siirtymäaikana ajaa kuorma-autoja ammatillisessa liikenteessä, jota auraus ja lumen pois kuljetus molemmat ovat. Jos kuljettaja ei syyskuuhun 2014 mennessä ole käynyt viittä direktiivikoulutuspäivää, ei hänen ammattipätevyytensä enää jatku, eikä hän saa jatkaa lumenajoaan tuolloin.

Syyskuussa 2014 rivistä katoavat kertarysäyksellä eläkkeelle jääneet ja ne kuljettajat, joilla C-kortti on, mutta jotka ajavat vain harvoin varamiehistönä ja kiireapulaisina. Kummallekaan ryhmälle omista varoista kustannettu direktiivikoulutus ei ole kannattavaa ja tuo yht’aikainen poistuma tulee koskemaan tuhansia kuljettajia. On laajasti tiedossa, että uusien kuljettajien koulutus ei riitä kattamaan poistumaa edes säännöllisessä ammatillisessa ajossa, saatikka tällaisessa erikoisajossa.

Mitä todellakin tapahtuu 2014 talvella, kun päiväseen aikaan maansiirtoautoja ajavat kuljettajat eivät saa illalla ja yöllä enää ajaa autoaan, koska direktiivin sallima yhdeksän tunnin ajoaika on mennyt umpeen ja ajaminen muuttuu laittomaksi? Itse toimin porukassa, joka kuuden auton ja kaivinkoneen voimin siirtää lunta pois yhdessä illassa noin paristakymmenestä paikasta. Yksin Helsingissä kohteita on tuhansittain, joten on lapsenkin silmin ilmeistä, että kun kaltaisiamme porukoita ei enää ole, ei lumelle mahdeta mitään. Varsinkaan, kun ennusteet ilmaston muutoksesta lupaavat ääriolosuhteiden lisääntyvän.

Kun Helsinki ja muut kaupungit peittyvät lumeen syntyy kaaos jollaista ei tähän mennessä ole nähty. Autoja lumen siirtoon pois katujen varsilta ja pihoilta kyllä olisi, mutta niiden ajoon oikeutettuja kuljettajia ei ole. Lainsäädännön ristikkäisvaikutus kun kieltää tarttumasta rattiin: joko lailliset ajotuntisi ovat täynnä tai et saa ajaa ammattiliikenteessä vaikka ajokorttisi sen sallisikin.

Mutta mikä ratkaisuksi?

Vaihtoehtoja on oikeastaan kaksi. Joko – ja tätä pidän epätodennäköisempänä tapahtumana – ajoaikadirektiiviä muutetaan siten, että se sallisi kuljettajille pidemmät ja jopa vapaat työvuorot. Taikka – ja tätä pidän selkeimpänä ratkaisuna kansallisesti – asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä sisältävään poikkeuslistaan lisätään poikkeamaksi auraustöiden lisäksi lumen poiskuljetus. Nythän ajopiirturia ei vaadita eikä kuljettajiin sovelleta ajo- ja lepoaikasäännöksiä liikenteessä, joka on maanteiden kunnossapitoa ja valvontaa. Kuitenkaan tuo poikkeama ei sisällä lumen poiskuljetusta kadunvarsilta taikka pihoilta.

 

Olisikin kirjoitettava selkeä lisäys poikkeamien listaan, joka sallisi lumen kuljetuksen vastaanottopaikoille tapahtuvan ilman että tuohon työhöön sovellettaisiin ajo- tai lepoaikasäännöksiä. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin viime talvena johtama Operaatio Lumisota tulee kalpenemaan tulevan rinnalla, mikäli asialle ei tehdä mitään ennen 2014:ää.